Бухгалтерський облік на виробництві

Содержание материала

Бухгалтерський облік на виробництві. Особливості обліку на виробничому підприємстві.
Для успішної діяльності підприємств і організацій, основний напрямок яких - виробництво товарів, грамотний облік всіх робочих процесів представляє велику важливість.


Основна мета виробничих підприємств - прибуткова діяльність. Підприємству, що випускає будь-яку продукцію, необхідно приділити особливу увагу грамотному і своєчасному визначенню супутніх витрат. Підсумки діяльності підприємства відображаються в сформованому фінансовому результаті, який відображає реальну економічну обстановку.
Специфіка бухгалтерського обліку в виробництві
Організація бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах має залежність від технології та організації виробництва, типу продукції, що випускається, управлінської структури і багатьох інших факторів, що визначають документальне відображення і систематизацію всіх господарських операцій підприємства.

Бухгалтерське обслуговування виробничого підприємства Київ. Бухгалтерское обслуживание производства, производственного предприятия Киев Украина.


Як правило, складовими виробництва є:

  • • технологія виробництва (спосіб випуску продукту),
    • ресурси (устаткування, допоміжні споруди, енергія),
    • сировина - предмети обробки, з яких виробляється продукт,
    • учасники процесів виробництва (співробітники підприємства, прямо або побічно пов'язані з випуском продукту),
    • результат виробництва - готовий продукт.


Кожен  факт, оформлений документом, в бухобліку називається господарською операцією на виробництві.
Облік виробництва і супутніх витрат проводять в спеціальному порядку, прийнятому на підприємстві. До бухгалтерського обліку відносять будь доконаний на виробництві факт, оформлений документом. Діяльність підприємства відбивається згідно нормативів, зазначених у бухгалтерських документах: кошторису, картка обліку виробництва та ін.

Якщо вас зацікавить бухгалтерське обслуговування виробничого підприємства

Бухгалтерські послуги для юридичних осіб

Бухгалтерські послуги для ФОП


Крім поточних витрат на основне виробництво, бухгалтерський облік повинен відображати всі наявні види витрат, а саме:


• облік нещасних випадків і профзахворювань на підприємстві, де слід відобразити виплати і страхові нарахування певним працівникам,
• облік додаткових витрат - тут поточні транспортні витрати, витрати на запчастини і ремонт основних засобів виробництва;
• облік простоїв з визначенням збитків підприємства, які спричинила зупинка робіт;
• облік собівартості проміжних продуктів виробництва (якщо випуск продукції відбувається поетапно);
• облік непрямих витрат на виробництво -Загальногосподарські витрат, не пов'язаних безпосередньо з виробництвом основного продукту;
• облік загальновиробничих витрат (обслуговування головних і допоміжних засобів);
• облік виробничих відходів і шлюбу.


Облікові процеси - підсумки господарської діяльності, майновий та фінансовий стан організації - відображаються в бухгалтерській звітності за певний звітний період (місяць, квартал, рік).
Грамотний бухгалтерський облік на виробництві необхідний для успішного управління фінансовими та трудовими резервами.


Завдання бухгалтерського обліку на виробництві:


• організація та ведення бухобліку;
• формування фінансової звітності;
• знання всіх особливостей оподаткування;
• аналіз фінансової звітності та організації бухобліку.


Бухгалтерський облік на виробництві допомагає проаналізувати прямі та непрямі витрати підприємства, щоб керівники підприємства мали оперативну достовірну інформацію і могли прийняти правильні обґрунтовані рішення.
Прямі витрати мають безпосередній зв'язок з головною діяльністю виробництва, включаючи вартість сировини, заробітну плату співробітникам основного виробництва і ін. Ці витрати впливають на загальну собівартість продукції.
Непрямі витрати - ті, що не мають впливу на певний тип продукції, при обчисленні собівартості ці витрати розподіляються пропорційно.
Бухоблік діяльності підприємства допомагає вирахувати суму витрат, що формують собівартість продуктів виробництва, з'ясувати доцільність витрат і мати чітке уявлення про фінансовий стан підприємства.