Бухгалтерський супровід салону краси.Бухгалтерський супровід салону краси.

Содержание материала

В Україні для фінансової звітності салонів краси зазвичай використовується робота віддаленого бухгалтера. Так як діяльність салону краси ведеться за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), то бухгалтер на аутсорсингу - це найбільш вигідний і найменш витратний спосіб ведення перукарського бізнесу.

 

 

Замовьте зворотній звязок 

Залиште свій номер, емейл та повідомлення

Переваги використання віддаленого бухгалтерського супроводу салону краси:


• зведення до мінімуму офіційної бухгалтерії,
• професійні знання і досвід,
• знання законодавства і контроль за змінами і доповненнями в законах,
• ведення та здача звітності,
• взаємодія з податковою службою та іншими контролюючими органами.


Що входить в бухгалтерське обслуговування салону краси:


• консультаційні послуги, здача звітності,
• надання платіжних документів,
• контроль за своєчасною сплатою податків.

Ціни на бухгалтерські послуги, бухгалтерське обслуговування ТОВ Хоттей 7.


При такому вигляді бухгалтерського супроводу, власнику салону краси, який є фізичною-особою-підприємцем, необхідно вести записи в книзі доходів і оплачувати податки. Про всі нюанси ведення книги доходів йому розповість бухгалтер.


При невеликій кількості задіяних працівників, вони оформляються як фізичні особи-підприємці на 1-й або 2-й групі. В цьому випадку майстра манікюру і перукарі як наймані працівники не оформляються, і витрати на бухгалтерські послуги будуть мінімальними.


Особливість спрощеної системи оподаткування:


- річний дохід не більше, ніж 1.5 млн грн,
- найманих працівників має бути не більше 10.

2-я група має право на продаж супровідних товарів та інших засобів по догляду, а на пропозицію в оренду робочих місць.
З метою зменшення витрат і не задіяння в роботі касових апаратів, річний дохід підприємця не повинен бути більше 1 млн грн.


Оформлення працівників салону краси. Як оформити выдносини з перукарями, майстрами манікюра в салоні, перукарні.


Для оформлення на роботу адміністратора, майстрів манікюру та перукарів та інших співробітників, необхідний бухгалтер, який буде вести кадровий облік і нараховувати заробітну плату.
Облік працівників ведеться поетапно: постановка кадрів на облік, нарахування заробітної плати, ведення та здача звітності. Бухгалтерське обслуговування салону краси включає ведення кадрових документів, книги наказів, трудових договорів, робочих графіків, табелі обліку робочого часу, ведення документації по нарахуванню та видачі заробітної плати, відпускних, індексації заробітних плат, розрахунок податків і здача звітів.

Якщо Ви оформлююте майстрів, як працівників, то необхідно здавати зівіти:

 • Звіт з єдиного податку
 • Звіт ЄСВ
 • Звіт 1 ДФ

Чи потрібно ставити касовий апарат РРО в салоні краси, перукарні.

 • РРО обовязково приміняють ті ФОП, що працюють у салонах краси,  що привисіли обсяг 1 млн. грн.

 

Також можливий варіант з оформленням господарських договорів, та оформленням майстрів ФОПами. Докладніше про це можна дізнатися, якщо замовити у нас консультацію.


Власнику бізнесу залишається мінімум роботи: оплата податків, роздруківка складених бухгалтером документів і збір підписів працівників.
Головна категорія, для якої пропонується віддалене бухгалтерський супровід салону краси - це підприємці на єдиному податку. Використовуючи у своїй діяльності сучасні IT-технології, бухгалтерське обслуговування салону краси може надаватися підприємцям, які перебувають не тільки в Києві, а й в будь-яких інших містах України.


 

Бухгалтерское сопровождение салона красоты

В Украине для финансовой отчетности салонов красоты обычно используется работа удаленного бухгалтера. Так как деятельность салона красоты ведется по упрощенной системе налогообложения (единый налог), то бухгалтер на аутсорсинге – это наиболее выгодный и наименее затратный способ ведения парикмахерского бизнеса.

Преимущества использования удаленного бухгалтерского сопровождения салона красоты:

 • сведение к минимуму официальной бухгалтерии,
 • профессиональные знания и опыт,
 • знание законодательства и контроль за изменениями и дополнениями в законах,
 • ведение и сдача отчетности,
 • взаимодействие с налоговой службой и другими контролирующими органами.

Что входит в бухгалтерское обслуживание салона красоты:

 • консультационные услуги, сдача отчетности,
 • предоставление платежных документов,
 • контроль за своевременной уплатой налогов.

При таком виде бухгалтерского сопровождения, собственнику салона красоты, который является физическим-лицом-предпринимателем, необходимо вести записи в книге доходов и оплачивать налоги. Обо всех нюансах ведения книги доходов ему расскажет бухгалтер.

При небольшом количестве задействованных работников, они оформляются как физические лица-предприниматели на 1-й или 2-й группе. В этом случае мастера маникюра и парикмахеры как наемные работники не оформляются, и расходы на бухгалтерские услуги будут минимальными.

Особенность упрощенной системы налогообложения:

–  годовой доход не более, чем 1.5 млн грн,

- наемных сотрудников должно быть не более 10.

2-я группа имеет право на продажу сопроводительных товаров и других средств по уходу, а на предложение в аренду рабочих мест.

С целью уменьшения расходов и не задействования в работе кассовых аппаратов, годовой доход предпринимателя не должен быть более 1 млн грн.

Оформление работников салона красоты

Для оформления на работу администратора, мастеров маникюра и парикмахеров и других сотрудников, необходим бухгалтер, который будет вести кадровый учет и начислять заработную плату.

Учет работников ведется поэтапно: постановка кадров на учет, начисление заработной платы, ведение и сдача отчетности. Бухгалтерское обслуживание салона красоты включает ведение кадровых документов, книги приказов, трудовых договоров, рабочих графиков, табели учета рабочего времени, ведение документации по начислению и выдаче заработной платы, отпускных, индексации заработных плат, расчет налогов и сдача отчетов.

Собственнику бизнеса остается минимум работы: оплата налогов, распечатка составленных бухгалтером документов и сбор подписей работников.

Главная категория, для которой предлагается удаленное бухгалтерское сопровождение салона красоты – это предприниматели на едином налоге. Используя в своей деятельности современные IT-технологии, бухгалтерское обслуживание салона красоты может предоставляться предпринимателям, которые находятся не только в Киеве, но и в любых других городах Украины.