Содержание материала

Шукаєте бухгалтера, який вирішить проблему бухгалтерського супроводу на вашому підприємстві? Наша компанія пропонує аутсорсинг - сучасний спосіб оптимізувати витрати на вашому підприємстві.

Висококласний співробітник - знахідка для підприємства, але досвідчені фахівці вимагають високого рівня зарплат, що не завжди можуть забезпечити малі і приватні підприємства. Тому послуга «бухгалтерський супровід» користується зростаючою популярністю.

Суть послуги Супровід діючого бухгалтера. Бухгалтерские услуги Киев.

При активній роботі підприємства обсяг бухгалтерських операцій досить великий. Якщо ви не прагнете розширювати кількість робочих місць у відділі бухгалтерії, то послуга бухгалтерського супроводу - прекрасне рішення.

Ми надаємо вашому підприємству високопрофесійного фахівця, який візьме на себе функції головного бухгалтера. При цьому, якщо в вашому штаті є працівники бухгалтерії, вони будуть продовжувати вести первинний бухгалтерський облік, виписуючи накладні, шляхові листи, оформляючи платіжні доручення і виконуючи іншу поточну роботу.

Наш фахівець буде контролювати їх роботу і надавати необхідну консультаційну підтримку.

Переваги бухгалтерського аутсорсингу:

• Професіонали з багаторічним досвідом бухгалтерської діяльності в різних сферах;

• Немає необхідності найму працівника і забезпечення його робочим місцем і соцпакетом;

• Ваше підприємство замовляє тільки необхідні бухгалтерські послуги.

• Фіксована абонентська плата, яка визначається обсягом робіт, а не витраченим часом.

 

Супровід чинного бухгалтера ТОВ Хоттей-7 -це гарантовано високий результат роботи!

Ми розуміємо, що облік і звітність - це основа плідної діяльності підприємства, і усвідомлюємо важливість точного виконання своїх обов'язків.

Ми постійно «тримаємо руку на пульсі», оперативно реагуючи на зміни в законодавстві. Наші фахівці, навіть працюючи віддалено, завжди доступні, і швидко вирішують виниклі проблеми.

 

Як працює бухгалтерський супровід?

За вибором замовника, ми можемо надавати як окремі, так і комплексні бухгалтерські послуги:

• Обробка бухгалтерських документів, підготовка, складання і здача бухгалтерської та податкової звітності.

• Аналіз товарних залишків.

• Нарахування зарплатні.

• Внутрішній аудит.

Комплексні послуги бухгалтерського супроводу включають:

• Перевірка первинних документів;

• Ведення бухобліку;

• Розрахунок і надання даних для оплати податків і зборів точно у встановлені терміни;

• Складання та здача щорічних, щоквартальних звітів;

• Бухгалтерський консультування;

• Архівація і зберігання бухгалтерської документації.

Крім того, наші фахівці можуть здійснювати наступні операції:

• підготовка первинної документації,

• ведення бухгалтерських процесів для банку клієнта,

• кадрове діловодство,

• відновлення бухгалтерських документів,

• участь в проходженні перевірок,

• консультаційні послуги.

• підготовка документів до архівування та зберігання,

• рішення нестандартних завдань в інтересах клієнта.

 

Бухгалтерські послуги від ТОВ Хоттей-7 -це досвід, професіоналізм, об'єктивність, надійність

Ми цінуємо свою репутацію. Умовами договору ми гарантуємо абсолютну конфіденційність даних вашої компанії і високу якість виконуваних робіт.

Бухгалтерський супровід дозволить власнику підприємства істотно скоротити витрати, збільшивши суму прибутку. Вартість супроводу чинного бухгалтера формується в залежності від кількості виконаної роботи.

Ціна на Супровід діючого бухгалтера:

Ціна на послугу супровід діючого бухгалтера, віртість бухгалтерсього обслуговування  - договірна, залежить від обьєму виконуємих робіт. Зателефонуйте нам, і ми обсудимо з Вами вартість!


 

Ищете бухгалтера, который решит проблему бухгалтерского сопровождения на вашем предприятии? Наша компания предлагает аутсорсинг - современный способ оптимизировать расходы на вашем предприятии.

Высококлассный сотрудник – находка для предприятия, но опытные специалисты требуют высокого уровня зарплат, что не всегда могут обеспечить малые и частные предприятия. Поэтому услуга «бухгалтерское сопровождение» пользуется возрастающей популярностью.

Суть услуги

При активной работе предприятия объем бухгалтерских операций достаточно обширен. Если вы не стремитесь расширять количество рабочих мест в отделе бухгалтерии, то услуга бухгалтерского сопровождения – прекрасное решение.

Мы предоставляем вашему предприятию высокопрофессионального специалиста, который возьмет на себя функции главного бухгалтера. При этом, если в вашем штате есть сотрудники бухгалтерии, они будут продолжать вести первичный бухгалтерский учет, выписывая накладные, путевые листы, оформляя платежные поручения и выполняя другую текущую работу.

Наш специалист будет контролировать их работу и оказывать необходимую консультационную поддержку.

Преимущества бухгалтерского аутсорсинга:

• Профессионалы с многолетним опытом бухгалтерской деятельности в разных сферах;

• Нет необходимости найма работника и обеспечения его рабочим местом и соцпакетом;

• Ваше предприятие заказывает только необходимые бухгалтерские услуги.

• Фиксированная абонентская плата, которая определяется объемом работ, а не затраченным временем.

 

Сопровождение действующего бухгалтера ТОВ Хоттей-7 –

это гарантированно высокий результат работы

Мы понимаем, что учет и отчетность – это основа плодотворной деятельности предприятия, и осознаем важность точного выполнения своих обязанностей.

Мы постоянно «держим руку на пульсе», оперативно реагируя на изменения в законодательстве. Наши специалисты, даже работая удаленно, всегда доступны, и быстро решают возникшие проблемы.

 

Как работает бухгалтерское сопровождение?

По выбору заказчика, мы можем предоставлять как отдельные, так и комплексные бухгалтерские услуги:

 •       Обработка бухгалтерских документов, подготовка, составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности.
 •       Анализ товарных остатков.
 •       Начисление зарплаты.
 •       Внутренний аудит.

Комплексные услуги бухгалтерского сопровождения включают:

 •       Проверка первичных документов;
 •       Ведение бухучета;
 •       Расчет и предоставление данных для оплаты налогов и сборов точно в установленные сроки;
 •       Составление и сдача ежегодных, ежеквартальных отчетов;
 •       Бухгалтерское консультирование;
 •       Архивирование и хранение бухгалтерской документации.

Кроме того, наши специалисты могут осуществлять следующие операции:

 •       подготовка первичной документации,
 •       ведение бухгалтерских процессов для банка клиента,
 •       кадровое делопроизводство,
 •       восстановление бухгалтерских документов,
 •       участие в прохождении проверок,
 •       консультационные услуги.
 •       подготовка документов к архивированию и хранению,
 •       решение нестандартных задач в интересах клиента.

 

Бухгалтерские услуги от ТОВ Хоттей-7 –

это опыт, профессионализм, объективность, надежность

Мы ценим свою репутацию. Условиями договора мы гарантируем абсолютную конфиденциальность данных вашей компании и высокое качество выполняемых работ.

Бухгалтерское сопровождение позволит владельцу предприятия существенно сократить расходы, увеличив сумму прибыли. Стоимость сопровождения действующего бухгалтера формируется в зависимости от количества проделанной работы.

Варто почитати